Αναζήτηση

 

    

Ιταλία

 

Μουσείο Βατικανού. Αναπαράσταση Αρχαίων Αθηναίων φιλοσόφων στην καθημερινότητά τους.

 

Στη Νότια Ιταλία με έντονη παρουσία του Ελληνικού στοιχείου.

 

 

Ρώμη