Αναζήτηση

 

    

Γαλλία

Αφροδίτη της Μήλου, Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι.

 

Νίκη της Σαμοθράκης, Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι.