Αναζήτηση

 

    

Διάφορες

Στη γέφυρα του Γοργοποτάμου με τον φίλο μου Θεόδωρο.

 

 

Με τους αγαπημένους μου φίλους, Ηρακλή και Νίκο στη λίμνη του Καλλιδρόμου.

 

 

Με τους αγαπημένους μου φίλους στο Βελούχι.

 

 

Στους Μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας.

 

 

 

Πάσχα στο Νέο Κρίκελλο.